01.jpg

 

Kontakt

Gefle Boulecenter
Estraden, Folkparksvägen 1
806 33 Gävle
E-post: geflebc@spray.se
Plusgiro: 22 90 35 - 1
070-644 69 33 (hallchef)
070-382 43 07 (övrig personal)


Hallchef
Tommy Åberg
Tfn: 070-644 69 33
E-post: tommy1950@gmail.com
 
Ordförande
Sune Eriksson
Tfn: 070 - 688 58 45


Bokningar/Kassör

Sten-Åke Bergström
Tfn: 073 - 665 61 00
 
Hemsida
Magnus Kölgran
Tfn: 073-971 14 63
E-post: magnus.kolgran@gmail.com

 

 
 
Gefle Boulecenter • Folkparksvägen 1 • 806 33 Gävle
Telefon: 070-644 69 33 • E-post: geflebc@spray.se